Zapošljavanje kandidata korisnika

Headcount freeze – Usluge zapošljavanja kandidata

Korištenje ove usluge omogućava korisnicima fokus na obavljanje svoje djelatnosti. Usluga zapošljavanja kandidata korisnika najčešće je primjenjiva u situacijama ograničenog zapošljavanja (headcount freeze) ili kada nemate dovoljne resurse za opsežnu administraciju prilikom provođenja zapošljavanja. Electus DGS zapošljava kandidate, a korisniku pruža uslugu ustupanja radnika.