Pronalazak radnika

Usluge pronalaska radnika

Usluga pronalaska radnika korisnicima u kratkom vremenu osigurava radnike potrebne za obavljanje poslova. Ova usluga zanimljiva je korisnicima koji nemaju resurse potrebne za pronalazak ili nemaju dovoljno vremena za pronalazak ili žele izbjeći povećane troškove pronalaska radnika, kod potrebe za sezonskim radnicima, projektnim angažmanom radnika ili u bilo kojoj drugoj situaciji koja zahtjeva veću fleksibilnost u upravljanju ljudskim resursima.

Ovisno o dogovoru s korisnikom i zahtijevanom radnom mjestu kandidati prolaze selekcijski proces koji može uključivati strukturirane intervjue, psihologijsko i stručno testiranje.

Ovisno o potrebama korisnika i radnog mjesta provjeravaju se:

  • opće i specifične intelektualne sposobnosti (verbalne, neverbalne, numeričke, spacijalne)
  • osobine ličnosti
  • komunikacijske i socijalne vještine
  • iskustvo
  • profesionalnost
  • motivacija
  • fleksibilnost

Naš iskusni tim konzultanata provodi selekciju i jamči kvalitetu odabranih kandidata.

Nakon odabira kandidata od strane korisnika usluge, Electus DGS sklapa Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova s odabranim kandidatima te ih ustupa korisniku po dogovoru.